Çoğu kişi naylon poşetleri çöpe atmayı düşünür, ancak naylon poşetlerin üretimi için bazı gerçekleri bilmiyorlar. Naylon poşet üretimi yılda yaklaşık 500 milyon dolar değerinde bir ihracat yapıyor. Bu, naylon poşet üretiminin sadece yaklaşık yüzde 2'sinin ülkemizdeki karbon emisyonunun sadece yüzde 0,1'ine eşit olduğunu gösteriyor. Yani, naylon poşet üretimi, daha az karbon emisyonu yol açıyor ve daha az enerji gerektiriyor. Naylon poşetler ayrıca daha uzun ömürlüdür ve daha az zaman alırlar. Naylon poşetlerin çöpe atılması, çöp konteynırlarının dolduğu veya aşındığı zaman gerçekleşir. Bu da, çöp konteynırlarının daha az sık boşaltılmasını ve daha az enerji harcanmasını sağlar. Bir naylon poşet, bir plastik poşetten daha az enerjiyle üretilir ve daha az zaman alır. Naylon poşetler ayrıca çevreye daha az zarar verirler. Çünkü onları çöpe atmak yerine geri dönüştürebilirsiniz. Naylon poşetlerden üretilen yeni poşetler, daha az enerjiyle üretilir ve çevreye daha az zarar verir.