Yumuşak Pvc Tabaka: PVC tabakalar, çoğunlukla yumuşak PVC denilen polivinil klorür (PVC) içerir ve birçok farklı işleme tekniğine uygundur. Bunlar, daha az sayıda bileşen kullanarak üretilebilir ve sıklıkla geri dönüştürülebilirdir. Bu sayede, çevresel etki bakımından da oldukça avantajlıdır. Yumuşak PVC tabakalar, çoğunlukla inşaat, elektrik / elektronik, otomotiv ve giysi endüstrilerinde kullanılır. Bu alanlarda, yumuşak PVC tabakaların en önemli özelliklerinden biri, neredeyse hiçbir bileşene ihtiyaç duymamasıdır. Yumuşak PVC, ayrıca çok yönlü bir malzemedir ve birçok farklı işleme tekniğine uygundur. Yumuşak PVC tabakaların çoğu, bir tabaka halinde üretilir ve işlenir. Ancak, çift tabakalı ve üç tabakalı yapılar da mevcuttur. Bu tür tabakalar, çoğunlukla birbirini tutan veya birleştiren iki tabakadan oluşur. Tabakalar arasında herhangi bir bağlantı olmaması durumunda, genellikle bir tabakaya bağlı olarak üçüncü bir tabaka kullanılır. Yumuşak PVC tabakalar, sıklıkla kalıplama, presleme, lamine edilme, sertleştirme ve diğer işleme teknikleriyle üretilir. Yumuşak PVC tabakaların üretiminde kullanılan bileşenler arasında, polivinil klorür (PVC), polietilen (PE) ve polipropilen (PP) gibi polimerler bulunur.