Baskılı bobin kağıt ithalatı, ülkemizde baskılı mukavva kağıtlarının çoğunluğunu oluşturan kağıt türlerinden biridir. İthalatın yapılabilmesi için, öncelikle ithalatçı firmaların bir mukavva kağıt fabrikasına sahip olması gerekmektedir. Mukavva kağıt ithalatı için gerekli olan belgeler ise; -İhracatçı firma adına düzenlenmiş ve noter onaylı bir sözleşme -İthalatçı firma adına düzenlenmiş ve noter onaylı bir banka teminat mektubu -İthalatçının Türkiye'deki temsilcisinin, ithalatçı firma adına vekaleten hareket edebileceğini gösteren noter onaylı bir vekaletname -Fabrika kayıt belgesi -Ürün etiketi -Ürün ambalajında kullanılacak olan dilin Türkçe olması koşuluyla Türkçe etiket -Ürün numuneleri Mukavva kağıt ithalatı için gerekli olan bu belgelerin tamamı eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlandığı takdirde, ithalat işlemlerinin başarılı bir şekilde tamamlanabileceği görülmektedir.