Sargılık Kağıt Fabrikası, 1961 yılında kurulmuş bir kağıt fabrikasıdır. Fabrika, kağıt üretiminde kullanılan hammaddelerin büyük bir bölümünü ithal etmektedir. Yılda ortalama 50.000 ton kağıt üreten Sargılık, bu kağıtların yaklaşık yüzde 60'ını ihraç etmektedir. Yurt içi pazarda ise Sargılık markasıyla üretilen kağıtların satışı yapılmaktadır. Sargılık Kağıt Fabrikası, üretiminde kullandığı hammaddelerin tamamına yakınını ithal etmektedir. Bu hammaddeler arasında en önemlisi kağıt kıvamındadır. Kağıt kıvamı, kağıt üretiminde kullanılan bir hammaddedir. Sargılık, kağıt kıvamının büyük bir bölümünü İtalya'dan ithal etmektedir. İthal edilen kağıt kıvamı, Sargılık'ta üretilen kağıtların kalitesini artırmaktadır. Sargılık Kağıt Fabrikası, ürettiği kağıtların büyük bir bölümünü ihraç etmektedir. Bu ihracat, Sargılık'ın ürettiği kağıtların kalitesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Sargılık, ürettiği kağıtların yaklaşık yüzde 60'ını ihraç etmektedir. Yurt içi pazarda ise Sargılık markasıyla üretilen kağıtların satışı yapılmaktadır.